Dokumenty

Loga partnerů ČSOS (formát OCAD či JPG) najdete v sekci Partneři.

Stanovy ČSOS 2015

Stanovy ČSOS 2015 (23.12.2015, 134 kB , více informací )

Nové znění Stanov se zahrnutím změn vyžadovaných novým občanským zákoníkem. Tyto nové Stanovy nahradily Stanovy ČSOS z roku 2010 a byly schváleny na valné hromadě dne 28.11.2015.

Směrnice pro evidenci a registraci členů ČSOS

Směrnice pro evidenci a registraci členů ČSOS (4.1.2016, 57 kB , více informací )

platná od 1. 1. 2016

 Prováděcí předpisy pro evidenci členů ČSOS 2017

Prováděcí předpisy pro evidenci členů ČSOS 2017 (28.11.2016, 40 kB , více informací )

upravená verze předpisu s novými čísly účtů od 1.10.2017

..... Příloha 1 - Přihláška za člena ČSOS

..... Příloha 1 - Přihláška za člena ČSOS (28.4.2016, 49 kB , více informací )

Příloha č.1 k Prováděcím předpisům pro evidenci členů ČSOS

Směrnice pro účast na závodech ČSOS

Směrnice pro účast na závodech ČSOS (4.1.2016, 35 kB , více informací )

platná od 1. 1. 2016

Směrnice pro tvorbu a evidenci map ČSOS

Směrnice pro tvorbu a evidenci map ČSOS (7.11.2017, 1 MB , více informací )

Směrnice pro tvorbu a evidenci map ČSOS platná od 1. 10. 2017

Hospodářské dokumenty ČSOS

Směrnice pro hospodaření ČSOS

Směrnice pro hospodaření ČSOS (18.5.2017, 60 kB , více informací )

Směrnice pro hospodaření ČSOS platná od 17.5.2017

Předpis k odvodům ze startovného

Předpis k odvodům ze startovného (18.5.2017, 36 kB , více informací )

Předpis pro pořadatele oficiálních závodů ČSOS k odvodům ze startovného

Disciplinární řád ČSOS

Disciplinární řád ČSOS (11.5.2016, 76 kB )

Jednací řád VV ČSOS

Jednací řád VV ČSOS (11.5.2016, 62 kB )

Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR

Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR (7.1.2015, 3 MB , více informací )

Platná od 1. 1. 2015, vychází velice důsledně ze Světového antidopingového kodexuArchiv dokumentů