Ostatní dokumenty

Rozpočet ČSOS na rok 2019

Rozpočet ČSOS na rok 2019 (13.12.2018, 29 kB , více informací )

schváleno na VH ČSOS dne 8.12.2018

Usnesení VH ČSOS 2018

Usnesení VH ČSOS 2018 (8.12.2018, 27 kB )

Pozvánka na VH ČSOS 2018

Pozvánka na VH ČSOS 2018 (27.11.2018, 75 kB )

Dohoda s Lesy ČR

Dohoda s Lesy ČR (5.2.2015, 786 kB , více informací )

uzavřena mezi Lesy ČR a ČSOS, o podmínkách pořádání akcí v orientačních sportech v lesích ve vlastnictví ČR, spravovaných Lesy ČR, ze dne 16.4.2008 [800 kB]Archiv dokumentů