Jednou větou

povinnosti klubů ke vůči spolkovému rejstříku

12.12.2018 Jiří Šubrt

Upozornění - do 31. 12. 2018 je třeba do Sbírky listin spolkového rejstříku vložit účetní závěrku za rok 2017


Usnesení VH ČSOS 2018

8.12.2018 Jiří Šubrt

Usnesení VH ČSOS 2018


Sdělení sekce OB 29/2018

8.12.2018 Petr Klimpl

Sdělení sekce OB 29/2018.


Usnesení shromáždění sekce orientačního běhu ČSOS (8. 12. 18 - Praha)

8.12.2018 Petr Klimpl

Usnesení shromáždění sekce orientačního běhu ČSOS (8. 12. 18 - Praha).


Newsletter ČSOS prosinec 2018

3.12.2018 Jan Picek

Newsletter ČSOS prosinec 2018: HTML, PDF 


Zápis P-ČSOS 2018/2

29.11.2018 Jiří Šubrt

Zápis P-ČSOS 2018/2 z 26. 11. 2018


Nové znění Disciplinárního řádu ČSOS

29.11.2018 Jiří Šubrt

Nové znění Disciplinárního řádu ČSOS platného od 21. 11. 2018


Zápis VV ČSOS 2018/6

29.11.2018 Jiří Šubrt

Zápis VV ČSOS 2018/6 z 21. 11. 2018


Úprava Směrnice pro účast v závodech ČSOS

27.11.2018 Jiří Šubrt

Úprava Směrnice pro účast v závodech ČSOS


Pozvánka na Valnou hromadu Českého svazu orientačních sportů 2018

27.11.2018 Jiří Šubrt

Pozvánka na Valnou hromadu Českého svazu orientačních sportů (8. 12. 2018, Praha - Strahov)