Kdo se hlásí na pořádání v roce 2020

11.11.2018 Petr Klimpl Převzato z Sekce OB

Kdo se hlásí na pořádání v roce 2020

Skončily přihlášky do 1. kola výběrového řízení na pořadatele hlavních závodů sekce OB v roce 2020.

O pořádání byl menší zájem než v minulých letech, ale především na M ČR je určitě přihlášena celá zkušených pořadatelů se zajímavými terény.

Šampionát na krátké trati v červnu by rádi uspořádali pořadatelé ze ZBM (údolí řeky Rokytná - množství terénních detailů, skalních srázů, kamenů; v rovinatějších pasážích rýhy, kupky, porostové detaily - žádná předchozí o-mapa v tomto prostoru ještě nebyla) a z BOR v terénu východně od silnice Srbská Kamenice - Jetřichovice, kde je velmi členitý skalnatý terén s množstvím pískovcových skal, kamenů a dalších detailů, velmi dobře průběžný (předchozí mapy Sviňsko, Borovina, Rokle a Borek z roku 2001).

Na M ČR na klasické trati na konci září se hlásí SJI s prostorem Cejle, Dolní Cerekev, Nový Hojkov, Rohozná (kde je zvlněný terén, porostově rozmanitý les s proměnlivou průběžností, většinou těžší podložka - podmáčená místa, klacky, kameny, množství kamenů a kamenných polí, předchozí mapy jsou tam z roku 2008 Mešnice 753 m.n.m. a Čeřínek 761 m.n.m.) a ZBM s prostorem Vír (členitý prostor Hornosvratecké vrchoviny, SV okraj prostoru tvoří řeka Svratka, výškové rozdíly tu dosahují až horských parametrů – více než 300 metrů, je tam množství skalních útvarů, suťovisek a kamenných moří na příkrých údolních svazích Svratky a jejích přítoků, v JV části prostoru jsou otevřené plošší hřbety s menšími plochami luk a polí, skladba lesního porostu je velice pestrá a rozmanitá - žádná předchozí o-mapa tam nebyla).

Na štafety a kluby v říjnu je jediný zájemce - AOP s vrstevnicově velmi členitým terénem, kde jsou lomy různé velikosti po těžbě žuly, spousta kup, kupek, prohlubní, jam, kamenů, srázků, bažinek, melioraček a který je porostově zajímavý a detailní (prostor Kobylá nad Vidnávkou, Černá Voda, Stará Červená Voda, Velká Kraš), předchozí mapa Venušiny Misky střed z roku 2015.

Stejně tak je jediný zájemce na pořádání M ČR v nočním OB (duben) - VPM, plzenští pořadatelé by ho uspořádali v prostoru Plzeň-Bolevec - Záluží - Ledce - Chotíkov (mírně až středně kopcovitý terén, který je převážně dobře průběžný, ve více částech s velkým množstvím terénních detailů), předchozí mapy Krkavče (2015), Krkavec (2010) a Ledce (2010). Následny závod Českého poháru a ŽA na krátké trati by proběhl pod taktovkou VPM ve stejném prostoru.

Na květnové M ČR ve sprintu a sprintových štafet se nikdo nepřihlásil.

Na pořádání dvou závodů Českého poháru a žebříčku A na konci května se hlásí trio zájemců, SJI s prostorem Cejle, Dolní Cerekev, Nový Hojkov, Rohozná (kde je zvlněný terén, porostově rozmanitý les s proměnlivou průběžností, většinou těžší podložka - podmáčená místa, klacky, kameny, množství kamenů a kamenných polí, předchozí mapy jsou tam z roku 2008 Mešnice 753 m.n.m. a Čeřínek 761 m.n.m.), ZBM s prostorem Boskovice, Újezd u Boskovic, Kuničky, Němčice, Valchov (Terén Drahanské vrchoviny, převážně dobře průběžný jehličnatý les, v severní části svah s kameny a skalnímími srázy, ve vrcholové partii rovinatý s porostovými detaily, místy větší množství rýh a melioračních rýh, předchozí mapy Boskovice - 2004 a Škatulec - 2006) a LPM s prostorem mezi obcemi Pernink, Pstruží, Oldřichov a Lužec (horský hřeben v nadmořské výšce 950 m, v centrální části 2 km2 vysoce podmáčeného terénu severského typu, dále se v prostoru nachází několik skalnatých oblastí, ve svazích se také vyskytují skalní útvary a kameny - prostor dosu nebyl pro OB zmapován).

Na závod březnový závod Českého poháru štafet (Jarní pohár) se hlásí tradičně PHK s prostorem Stříbrný rybník západ (rovinatý terén s hustou sítí cest, potoků a vodotečí, v prostoru se střídá dobře průběžný les s těžko průběžnými hustníky), předchozí mapy Stříbrný rybník (2013) a Stříbrný potok - západ (2012).

O pořádání dvou "trojkombinací" (květen a září) neprojevil zájem žádný pořadatel...


« zpět